KEY hesaplarında kullanılan faiz açıklansın

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde 2 milyon 850 bin hak sahibine toplam 1.6 milyar YTL Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödendiğini kaydederek, buna karşın faizlerin hesaplanmasında Emlak Bankası tarafından kullanılan altı aylık vadeli faiz oranlarının kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi ANKA’ya yaptığı açıklamada, KEY ödemelerinin başlamasıyla birlikte hak sahiplerinin çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, KEY ödemelerine ilişkin internet sayfasında hak sahiplerinin anaparasının toplam olarak yazıldığını kaydetti. Çivi, “Buna göre kişilerin KEY hesaplarında hangi ayların eksik olduğunu bilmesi mümkün değil” dedi.

-“EMLAK BANKASI KEY ÖDEMELERİNDE KULLANDIĞI FAİZ ORANLARINI AÇIKLAMALI”-

Yasa uyarınca, KEY anaparasının hesaplanmasında 1 Ocak 1987– 31 Aralık 1999 dönemindeki Emlak Bankası’nın 6 aylık vadeli mevduat faiz oranlarının bileşik usulde uygulanması gerektiğini kaydeden Çivi, buna karşın faiz hesaplamasını yapmakla yükümlü Emlak Bankası’nın bu döneme ilişkin faiz hesaplamasında kullanılan faiz oranlarını açıklamadığını vurguladı. Ödenen nemaların hangi faiz oranlarına göre hesaplandığının bilinmediğine dikkat çeken Çivi, Emlak Bankası’nın bir an önce faiz oranlarını açıklaması gerektiğini söyledi.

KEY ödemelerinde ilk günlerdeki yoğunluğun devam ettiğini ifade eden Çivi, 8 Temmuz-6 Ağustos döneminde 8 milyon 493 bin hak sahibinden 2 milyon 850 bininin KEY ödemelerini aldığını söyledi. Çivi, toplam 2.8 milyar YTL olan KEY ödemelerinin 1.6 milyar YTL’lik kısmının da ödendiğini dile getirdi.