Üyelerimize Özel Anlaşmalar

Sözleşmelerde belirtilen indirimlerden; sendika üyemiz, eş ve çocukları, anne ve babası ile bakmakla yükümlü olduğu diğer aile fertleri yararlanabilir.
İndirim için sendikamız tarafında verilen üyelik kimliğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.