Genel kurul nedeniyle yayınlanması gereken RAPORLAR

Konfederasyonumuzun, 28-29 Ekim 2018 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurulu nedeniyle ; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve konfederasyon tüzüğümüz uyarınca yayımlanması gereken;

Denetleme Kurulu Raporu,
Faaliyet Raporu,
Mali Hesap Raporu,
Tahmini Bütçe önerisi
aşağıda tüm delegelerin bilgisine sunulmuştur.

denetleme kurulu raporu

mali rapor

tahmini bütçe

faaliyet raporu