IV. Olağan Genel Kurul ilanı

KAMU ÇALIŞANLARI HAK SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAKSEN)
IV. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konfederasyonumuzun IV. Olağan Genel Kurulu 28-29 Ekim 2018 tarihinde aşağıda belirtilen saat ve gündemle Bera Otel, Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/Ankara adresinde toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 4-5 Kasım 2018 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM
(1.Gün)
Saat 11:00
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulu seçimi
4-Genel Başkanın konuşması
5-Protokol konuşmaları
6- Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7-Mali raporun okunması, müzakeresi ve ibrası
8- Denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
9- Tahmini bütçenin kabulü
10- Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
11- Tüzük değişikliği
12-Dilek ve temenniler

(2.Gün)
Saat 08:00
13-Zorunlu organların seçimi
14-Kapanış