Mübaşirlere vurulan pranga kaldırılmalıdır

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları (HAKSEN) Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, yargıda görev yapan mübaşirlere vurulan pranganın kaldırılması için genel idari hizmetler sınıfına alınması gerektiğini, söyledi.

Çivi, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“Mübaşirler yargı hizmetlerini yürütürken üniformaya sahip çalışanlardır. Nasıl ki; bir polis, bir itfaiye eri, bir ordu mensubu resmi üniforma ile görev yaparken genel idari hizmetleri sınıfından sayılıyor ve özel kılınıyorsa, yargının üniformalı fedakâr ve cefakâr çalışanı olan mübaşirleri genel idari hizmetleri sınıfını hak etmektedir.

Bu üniforma içerisindeki mübaşirlerimizi hizmetli olarak kabul etmek mümkün değildir. Kalem işlemlerinin yürütülmesinde, kalem ile başkan, başkan ile üyeler, kalem ile üyeler arasındaki koordinasyonunun sağlanmasında, duruşmada başkan ve üyeler tarafından verilen işleri yaparken, duruşmanın düzen ve intizamını sağlanmasında, mahkemeye ait posta evrakları ile diğer görevleri yerine getiren tozlanmış arşiv odalarında yıllanmış dosyalarının arşivlenmesi ve bunların ayrılmasını sağlamasında, keşiflerde üniformalı olarak görev alan ve keşif mahallinin nizam ve intizamını sağlanmasında önemli görevler üstlenen mübaşirlerin GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINI hak etmektedir.

Bilindiği gibi mübaşirlerin görevlerini yerine getirirken ne kadar fedakâr ve cefakâr bir şekilde çalıştıklarını, onlarsız ne bir keşfin, ne bir duruşmanın ne de kalem işlemleri ile arşiv işlemlerinin yerine getirilmesi mümkün değildir.

Mübaşirlerin hakkının teslim edeceğine dair hiç bir şüphemiz olmadığı için Genel İdari Hizmetler sınıfına dâhil edilmelerinin sağlayacağınızı inanıyoruz.

Yürüttükleri görevlerinin hem asli hem de sürekli hizmetler olması nedeniyle mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi, hem bir hakkın teslimi hem de Adaletin terazisindeki dengenin eşit olmasını sağlayacaktır. “