Sözleşmeli personelin hakları için TBMM’deyiz

0
47

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi,  Milli Eğitim Bakanlığında ve  Diyanet İşleri Başkanlığında  (4+2) sistemine göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmen ve  din görevlilerinin ,  görev yaptığı yerde 3 yıl  sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya alınması ve 1 yıl da kadrolu olarak çalıştıktan sonra nakil hakkının verilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba yasanın  TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine katıldı.

Sendikamızın , yapılacak olan düzenlemenin farklı mevzuata göre istihdam edilen tüm sözleşmeli personeli de kapsamına ilişkin talebimiz, komisyon başkanlığına verilmiştir.

Başvuruda;

“Bazı Kanunlarda ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin; 3 üncü maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda  657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personelin, 17 nci maddesi ile de Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli öğretmenlerin,  kadroya alınmaları için gerekli olan dört yıllık süre üç yıla, kadroya geçirildikten sonra tayin hakkı elde edebilmeleri için zorunlu çalışma süresi de iki yıldan bir yıla indirilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin kapsama dâhil kamu görevlileri açısından olumlu bir değişiklik olduğunu düşünmekle birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında değişik yasal düzenlemelere göre çalıştırılan sözleşmeli personelin kapsam dışında tutulması Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Kamu hizmetlerinin bir bütün olduğu düşünüldüğünde, aynı yasal düzenlemeler kapsamında çalışan bir kısım personelin mağduriyetinin kabul edilerek ortadan kaldırılması, kapsam dışında bırakılan personelin diğer personelin mağduriyetinin göz ardı edilmesi anlamına gelecektir.

Sözleşmeli personel istihdamına, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde eşit ve adil bir şekilde son verilmesi gerekmektedir.

Bu düşüncelerle, söz konusu yasal düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde yapılmasını arz ve talep ederiz.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Konfederasyon düzeyinde sadece Haksen’in katıldığı görüşmelere sadece 3 eğitim sendikası da temsilci göndermiştir.

Görüşmelerde, tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilerek , kadroya alınmasına ilişkin muhalefet parti milletvekillerince verilen önergeler reddedilmiştir.

Görüşmelerin sonunda; Sağlık Bakanlığında (4+2) sistemine göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personellerinin de (3+1) sistemine dahil edilmesine ilişkin iktidar milletvekillerince verilen bir önerge kabul edilerek, kanun teklifine eklenmiştir.

Sendikamız, sözleşmeli personelin kendi içerisinde arasında ayrımcılık yaratan her türlü düzenlemeye karşı TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde de aktif rol alarak , haksızlığın giderilmesi için mücadele edecektir.