Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı’yı ziyaret

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı’yı ziyaret ederek, görüş , öneri ve taleplerini iletti.

Ziyarete, Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek ve Sağlık Hak-Sen Genel Başkanı Selahattin Karaca katıldılar.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi görüşmede özetle;

Yargı Reformu Eylem Planında;  Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarına  kurum dışından  hukuk fakültesi mezunlarının  atanmasına ilişkin ifadelerin personel arasında yarattığı rahatsızlığı belirterek, bu düşüncelerin hayata geçmesi halinde Zabıt Katibi ve Mübaşirlerin görevde yükselme imkanının ortadan kalkacağını,

Sözleşmeli personelle ilgili olarak TBMM’de görüşülen Kanun teklifine, Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak çalışan personelin de dahil edilmesini gerektiğini,

Tüm adalet personelinin 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmesini,

İstanbul’daki yaşam koşullarının zorluğu ve iş yoğunluğunun dikkate alınarak, İstanbul’da görev yapan personele  ilave ödeme yapılması gerektiğini ve bu konuda sendika olarak yetkili makamlarla görüşmelerin devam ettiğini,

Genel İdare Hizmetleri kadrosuna atanan Mübaşirlerin, hizmet sınıflarına uygun olarak mali ve sosyal hakları ile görev tanımlarında gerekli düzenlemenin yapılmasını,

Fazla çalışmaya ilişkin düzenlemenin Adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle yapıldığı, ancak bazı mahkemelerde fiilen fazla çalışma yapılmasının şart olarak öne sürülmesi sonucu personelin bu haktan mahrum kaldığı belirtilerek,  fazla çalışma ücretinin seyyanen tüm personele ödenmesini ,

ifade etmiştir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı  özetle;

Halen Yazı İşleri Müdürlüğüne yükselme hakkının mevcut personel açısından aynen devam edeceğini, henüz detayların ortaya çıkmamasıyla birlikte belirli bir oranda personelin dışarıdan sınavla alınabileceğini,

Sözleşmeli personelin kadroya alınması konusunun yasal düzenleme gerektirdiğini, personel lehine olacak her konuda destek olacaklarını , fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için  fazla çalışmaya ilişkin cetvellerin düzenlenmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu,

3600 ek gösterge çalışmaları kapsamında personelle ilgili istenen bilgilerin ilgili makamlara iletildiğini,

Mübaşirlerin , Hizmet sınıflarına uygun mevzuat değişikliğinin zaman içinde yapılacağını,

ifade etmiştir.

Ayrıca, sendikamızın görüş,öneri ve taleplerini içeren aşağıdaki rapor sunulmuştur.

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ RAPORU