TBMM’ye 3600 ek gösterge için talep dilekçesi

Halen gündemde olan 3600 ek göstergenin belirli hizmet sınıfları yerine tüm kamu personelini kapsayacak şekilde düzenleme yapılması için konfederasyonumuz tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulmak üzere dilekçe kampanyası başlatılmıştır.

20 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek olan dilekçe kampanyasına sendikamız üyesi olsun veya olmasın tüm kamu personeli katılabilecektir.

Kurumlarda toplanan dilekçelerin sendikamıza ulaştırılması halinde , TBMM Dilekçe Komisyona Başkanlığına elden teslim teslim edilecektir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

3600 EK GÖSTERGE TALEP DİLEKÇESİ