Cumhurbaşkanlığı’na ek gösterge dilekçesi

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler nedeniyle , Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatleri arasında bazı hizmet sınıflarına 3600 ek gösterge verilmesi de bulunmaktadır.

Konfederasyonumuz, 3600 ek gösterge düzenlemesinin belirli hizmet sınıfları yerine tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesinin daha adil bir düzenleme olacağına inanmaktadır.

Bu talebimizi desteklemek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazılan ekteki dilekçe örneğini doldurup imzalayarak konfederasyonumuza faks veya posta ile gönderebilirsiniz.

Dilekçeler Cumhurbaşkanlığına sendikamız tarafından iletilecektir.

ek gösterge cmh dilekçe