İş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisine son veriliyor

Sendikamıza üye 4/C’li personelin emeklilik, istifa vb nedenlerle işten ayrılması sonucu ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

İş sonu tazminatının ödenmeye başlamasından itibaren üyelerimizin tazminatlarından yapılan gelir vergisi kesintisinin geri ödenmesi için ilk davalar sendikamız tarafından açılmıştır.

Bugüne kadar açılan davaların tamamı olumlu sonuçlanmış olup gelir vergisi kesintileri yasal gecikme faizi ile birlikte geri alınmıştır.

Bu davalar nedeniyle, bugüne kadar Maliye Bakanlığı tarafından ciddi manada vekâlet ücreti ve dava masrafları ödenmiştir.

Sendikamız tarafından İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi kesilmemesi için Gelir İdaresi Başkanlığına başvurular yapılmıştır.

Bu mücadelemiz sonucunda, İş Sonu Tazminatının Gelir Vergisi kapsamından çıkarılması TBMM’ye sevk edilen torba yasaya hüküm konulmuştur.

Tasarının yasalaşması halinde 4/C personelin iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.