Memurların sendika işlemleri e_Devlet sisteminde yapılmalı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının sendika üyeliklerine ilişkin işlemlerin e_Devlet kapısı üzerinden yapılması gerektiğini, söyledi.

ÇİVİ, AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ;

2001 yılında yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca memur sendikalarına üyelik ve çekilme işlemleri kamu kurumlarına yapılan yazılı bildirimlere göre yapılmaktadır.

Mevcut uygulamada; memur sendikalarına üye olmak için üyelik formu üç nüsha olarak doldurup, sendika tarafından onaylandıktan sonra memurun görev yaptığı kuruma gönderilmektedir. Üyelik işlemi kurum tarafından sendika aidatı kesintisi yapılmasının ardından geçerlilik kazanmaktadır.

Aynı şekilde, sendikadan ayrılmak isteyen memurun üç nüsha olarak doldurduğu çekilme bildirimini kendisini ilgili kurum evrakına vermesi gerekmektedir. İlgili kurumlar çekilme bildirimlerini de sendikaya göndermekle yükümlü kılınmıştır.

Bu nedenle, kamu kurumları söz konusu işlemler için personel görevlendirmekle birlikte posta giderleri de ödemek zorunda kalmaktadır.

Diğer yandan bazı kurum yöneticilerinin ve görevli personelin müdahalesi veya ihmali sonucu sendika işlemlerinde gecikmeler olmakla birlikte memurun sendika tercihini özgür bir şekilde yapmasını olumsuz etkilemektedir.

O zamanın şartlarına göre düzenlenen, kamuda zaman ve ekonomik israfa neden olan bu uygulamanın günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Zira, 2012 yılında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu İşçilerin sendika üyelik ve çekilme işlemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hizmete sunulan elektronik ortamda ve herhangi bir basılı evraka gerek olamadan e_Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Bu sayede; işçilerin sendika üyelik ve çekilme işlemleri daha demokratik bir ortamda basitleştirilmiştir.  Üye sayıları ve yetki belirlenmesiyle ilgili veriler de sağlıklı ve hızlı bir şekilde elde edilmektedir.

Aynı düzenlemenin memurlar için de yapılmasını istiyoruz.