70 ve üzeri puan alanlar için geçici madde

  Maliye Bakanlığı tarafından Meclise sevk edilen ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 1/886 Esas Numaralı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Alt Komisyona sevk edilmişti.
  Tasarının TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonunun çalışmaları tamamlandı.
  Komisyonda yapılan görüşmelerde tasarıya eklenen geçici maddeye göre;
  Gelir İdaresi Başkanlığınca bugüne kadar yapılan Gelir Uzmanlığı Özel sınavında 70 ve üzerinde puan almasına rağmen ataması yapılmayan tüm personelin Gelir Uzmanlığına ataması yapılacak.

  Tasarı, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulunda kabulünden sonra kanunlaşacak.

  Tasarının Alt Komisyondaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Alt Komisyon Raporu yayımlanmıştır.
  Rapor, Yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacaktır.

  Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle komisyon raporunun 3 Temmuza kadar tamamlanması beklenmektedir.

  Plan ve Bütçe Komisyonunda da geçici madde aynen kabul edilmiştir.

  Raporda yer alan Geçici Maddeyi bilgilerinize sunuyoruz.

  Geçici Madde 3- 5345 sayılı Kanununun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan özel sınavların herhangi birinde yetmiş veya üzerinde puan almalarına karşılık atanamayanlardan halen Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında görev yapanlar, atama tarihinden öncesi için kazanılmış hak doğurmamak kaydıyla , bu Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde gelir uzmanı kadrolarına atanırlar.

  denilmektedir. Bu düzenlemenin aynen Yasalaşması halinde yaklaşık 3,5 aylık süre içerisinde atamaların yapılması beklenmektedir.

  Sendikamız yönetim kurulu konuyu bundan sonraki aşamalarda da TBMM’de yakından takip edecektir.

  Sendikamızın ekteki talepleri milletvekillerine iletilmiştir.