Sözleşmeli personelin hakları için Meclisteyiz

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine katılarak; kanun teklifinde sözleşmeli personelin mağduriyetine yol açan hususları komisyon üyelerine iletmekle birlikte söz alarak görüşlerini açıkladı.