Haksen Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Haksen 5.Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucu oluşan yönetim kurulu ilk toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır.

Genel Başkan Ayhan Çivi

Genel Başkan Yardımcısı (İdari) Hanifi Gökçek

Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler) Yavuz Toptaş

Teşkilatlandırma Koordinatörü Satılmış Vanlı

Mali Koordinatör Yüksel Göktürk

Hukuk Koordinatörü Mecbur Bodur

Toplu Sözleşme Koordinatörü Ahmet Nüsret Aydın

Eğitim Koordinatörü Muhammet Işık Karkın

Organizasyon Koordinatörü Ayşe Gül Gündüz

Basın ve İletişim Koordinatörü Haluk Bal