OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Konfederasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurulu 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 13.00’de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Çankaya – Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Ağustos 2021 tarihinde aynı yer ve saatte toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan seçimi

4- Tüzük değişikliği

5- Dilek ve temenniler

6-Kapanış