Kefalete tabi memurlar hakkında başvurumuz ve gelen cevap

Kamu kurum ve kuruluşlarında kefalete tabi görev yapan memurların görevlerinin yasada belirtilen şekilde sona ermesi halinde kefalet sandığındaki birikimlerinin geri ödemeleri iki taksit halinde yapılmakta olup, bu ödemelerde sadece son üç yıllık faiz işletilmektedir.

Personelin hak kaybına neden olduğunu düşündüğümüz bu uygulamanın yerine, sandığa tabi olduğu tüm çalışma süresi dikkate alınarak faiz işletilmesi suretiyle ödeme yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığına yazılı başvuru yapılmıştır.

Başvurumuza gelen cevapta; ilgili kanun hükümleri gereği işlem yapıldığı belirtilerek, talebimiz uygun görülmemiştir.

ks basvuru

ks cevap