Sendika üye sayılarının tespiti 15 Temmuz’a ertelendi

Cumhurbaşkanlığına yaptığımız başvuruda;Yasa gereğince, memur sendikaları üye sayılarının tespiti amacıyla 15 Mayıs’ta ülke genelinde, tüm işyerlerinde yapılması gereken toplantıların sendika temsilcileri ve kurum yöneticileri açısından ciddi anlamda risk oluşturacağını, ifade etmiştik.

17 Nisan 2020 Cuma günün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada yapılan düzenleme sonucu:

15 Mayıs’ta yapılması gereken üye tespit toplantıları 15 Temmuz 2020 tarihinde yapılacaktır. Bu tespitler, Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Yapılacak tespit toplantıları gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından 15 Mayıs 2021 tarihine bırakılabilecektir.