Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı’yı ziyaret

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı’yı ziyaret etti.

Ziyarete , Büro Hak-Sen Ankara 3 Nolu Adalet Şube Başkanı Yaşar Temiz de katıldı.

Ziyarette; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı tarafından;

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE YÜKSELME SINAVI

Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hazırlanarak onaylanmak üzere Cumurbaşkanlığı’na gönderildiği, bu yıl içinde açılacak olan sınav sadece mevcut personeli kapsayacağı, bu sınavda dışarıdan hukuk mezunlarının alınmayacağı, ifade edilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği, diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personellerle birlikte Adalet Bakanlığı personelinde çalışma kapsamında olduğu, belirtilmiştir.

TAZMİNATLARININ YÜKSELTİLMESİ

Adalet Bakanlığı personelinin tümünü kapsayacak şekilde tazminatların artırılması konusunda çalışma yapıldığı, GİH’e alınması nedeniyle mübaşirlerin tazminat vb mali haklarının da bu kapsamda değerlendirileceği, söylenmiştir.

MÜBAŞİRLERİN GÖREVDE YÜKSELME HAKLARI

Mübaşirlerin GİH’e alınması nedeniyle görevde yükselme haklarının buna göre düzenlenecek şekilde bir çalışma yapıldığı, yeşil pasaport alabilmeleri için kadro derecelerinin bu kapsamda değerlendirileceği, ifade edilmiştir.

Ayrıca,
Fazla çalışma ücretlerinin tüm personele seyyanen ödenecek şekilde düzenleme yapılması,

Adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle Arşiv memurluğu kadrolarının açılması,

Kalem personelinin görev tanımlarının yeniden yapılması,

Yaşam şartları dikkate alınarak İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde görev yapan personelin durumunun değerlendirilmesi,

Konuları da müzakere edilmiştir.