Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sn. Mehmet Arı’yı ziyaret

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı’yı ziyaret etti.
Ziyarette;

-Sözleşmeli personelin çalışma statüsünden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için kadroya alınmaları gerektiği,

-Yargı Reformu kapsamında yazı işleri müdürlüğü kadrolarına hukuk fakültesi mezunlarının açıktan atanmasına ilişkin tasarının, personel üzerinde ciddi anlamda tepkiye ve endişeye neden olduğu, yargıdaki çalışma barışını bozacağı ve iş verimini olumsuz etkileyeceği,

-Yargıdaki iş yükünün artması, özellikle büyükşehirlerdeki yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle personelin mali durumunun iyileştirilmesi için adalet hizmetleri tazminat oranlarının artırılması,

-Mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına uygun olarak tazminat oranlarının belirlenmesi,

– Mübaşir ve emanet memurlarına yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavlarına giriş hakkının verilmesi,

İfade edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayın Mehmet Arı;

-Adalet Bakanlığında görev yapan 38 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için yapılan çalışmadan diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli de kapsayacak genel bir düzenleme gerektirmesi nedeniyle sonuç alınamadığını,

-Yargı Reformu kapsamında yazı işleri müdürlüğü kadrolarına hukuk fakültesi mezunlarının açıktan atanmasına ilişkin tasarı nedeniyle bakanlık personelinin görevde yükselme hakkının korunacağı ve açıktan alınacak Yazı İşleri Müdürlüğüne ilişkin herhangi bir kontenjan ve alınmış bir karar olmadığını,

-Bakanlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesi için gayret gösterdiklerini,

-Diğer konuların değerlendirileceğini,

belirtilmiştir.