Mübaşirler GİH’e alındı, Sözleşmeli Mübaşirlerin durumu ne olacak ?

657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre belirlenen Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan Mübaşir Unvanı,  6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınmıştır.

Bu düzenlemeye göre, 657 sayılı Yasaya göre Mübaşir kadrosunda yer alan personelin mali haklarında ve çalışma koşullarında bazı değişiklikler meydana gelmiştir.  Mali haklarda meydana gelen değişikliği görmek için linke tıklayınız.

https://memurunyeri.com/memur/kamu-personeliyle-ilgili-diger-haberler/18620-siniflari-degisen-mubasirlerin-maasi-ne-kadar-artacak.html

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA NE DEĞİŞECEK?

Çalışma koşulları açısından bakıldığında:

657 sayılı Yasanın 36’ncı maddesinde hizmet sınıfları belirlenmiş olup;

I – GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

denilmektedir. Buna göre Mübaşir Kadrosunda yer alan personele Yardımcı Hizmetli personelin yapması gereken hiçbir görev verilemeyecektir.

SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli Mübaşir pozisyonunda görev yapan personelin de yaptıkları görevler ve sorumluluklar yönünden kadrolu Mübaşirlerle aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sözleşmeli Mübaşirlere de Genel İdari Hizmetler sınıfında belirlenmiş görevler dışında bir görev verilmesi söz konusu değildir.

Buna örnek olarak Kadrolu Zabıt Kâtipleriyle Sözleşmeli Zabıt Kâtiplerinin görev ve sorumluluk yönünden herhangi bir fark olmadığını gösterebiliriz.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI İÇİN SENDİKAMIZIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR.

Mübaşirlerin Genel İdari Hizmetlere geçirilmesi konusunda sendikamızın vermiş olduğu desteğin devamı olarak, sözleşmeli personelin kadroya alınması mücadelemiz de devam etmektedir.

Bu ayrımcılığın da giderileceğine inanıyoruz.