4/C’li personelin 4/B’ye geçişi nasıl olacak ?

Sendikamızın en başından beri gerek hukuki gerekse demokratik anlamda kaldırılması için verdiği mücadele sonucu 4/C statüsü tamamen kaldırılmıştır.
Bu gelinen nokta çalışma yaşamımız açısından tarihi bir durumdur.
Elbette bu durum kendiliğinden ortaya çıkmamıştır.
Bu mücadeleyi yılmadan ve kararlılıkla sürdüren, işten çıkarmalar, her türlü baskı ve mobbinge rağmen HAKSEN’in hak ve emek mücadelesine destek olan sendika üyelerimiz olmak üzere, yönetici ve temsilcilerimizi kutluyoruz.
Yasal düzenlemenin yapılmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz.
Geldiğimiz bu noktadan itibaren hedefimiz tüm personelin kadrolu personel olmasıdır.
Hak ve emek mücadelemiz buradan devam edecektir.

4/C MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışmakta olan personel 4/B sözleşmeli pozisyonlara geçirilecek;
24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışmakta olan geçici personel, 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre çalıştırılmak üzere sözleşmeli pozisyonlara nakledilecek.
KHK ile 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kanundan çıkartılmıştır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C statüsünde personel istihdam edilmeyecektir.

KİMLER 4/B STATÜSÜNE GEÇİRİLECEK ?

-4 Aralık 2017 tarihi itibariyle halen 4/C maddesine göre çalışmakta olanlar,
– Askerlik veya doğum nedeniyle görevlerinden ayrılmış olanlar,
-Özelleştirme nedeniyle kamu ve özel sektör işverenince sözleşmesi feshedilenler,
-Daha öncesinde özelleştirme nedeniyle 4/C statüsüne nakilde belirlenen süreleri aşanlar,

KİMLERİ KAPSAMIYOR ?

Kısmi zamanlı (tam gün çalışmayan) veya saat ücreti karşılığında çalışanlar,

GEÇİŞLER NE ZAMAN OLACAK ?

Geçişlerin 90 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

GEÇİŞLER NASIL OLACAK ?

Aynı kurumda ve birimde çalıştırılmak üzere Kurumun teklifi, Devlet Personel Başkanlığının oluru ve Maliye Bakanlığının onayı ile ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecekler,

İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENECEK Mİ ?

4/B statüsüne geçirilen personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Ancak, 4/C statüsünde (daha önce iş sonu tazminatı ödenen süreler hariç) geçen süreleri 4/B statüsündeki tazminat ve yıllık izin haklarına dahil edilecek.

UNVAN VE ÜCRETLER NE ZAMAN BELİRLENECEK ?

90 gün içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi, Devlet Personel Başkanlığının oluru ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenecek unvanlarda geçişler yapılacağı için henüz ücretler belirlenmemiştir.

ÖZELLEŞTİRME SONUCU 4/C’Lİ OLAMAYANLARIN DURUMU

Özelleştirme nedeniyle özel sektör işverenine devredilen ancak 4/C’ye geçiş sürelerini geçirenlerden halen özel sektör işvereninde çalışanlar ile özel sektör işverenince sözleşmesinin feshi nedeniyle işsiz kalanlar da emeklilik haklarını elde edinceye kadar 4/B sözleşmeli personel olarak çalışabilecekler.

TÜİK PERSONELİNİN DURUMU

Türkiye İstatistik Kurumu’nda 4/C’li olarak çalışan personelin yılda 11 ay 29 gün çalıştırılmış olması nedeniyle, 31 Aralık itibariyle çıkışları yapılarak, yeni yılda tekrar sözleşme imzalamak suretiyle işe başlatılmaktadır.
Yeni düzenlemeye göre, 4/B statüsüne geçinceye kadar yeni bir sözleşme imzalamadan mevcut görevlerine devam etmeleri gerekmektedir.