ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  Büro Hak-Sen’in faaliyet alanına giren kurum çalışanlarının sorunlarının çözümü için sendikamızın yaptığı çalışmalar hakkında üyelerimizi bilgilendirmek, üyelerimizin eleştiri, görüş ve sorularını dinlemek amacıyla Büro Hak-Sen Yönetim Kurulunun kurum ziyaretleri devam ediyor.

  Bu amaçla, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Lokalindeki toplantıya Genel Başkan Ayhan Çivi, Genel Sekreter Asuman Bozoğlu, Genel Mali Sekreter Özgür Tuncer, Genel Eğitim Sekreteri Sezai Koçyiğit, Genel Sosyal İşler Sekreteri Köksal Kızılcı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Yusuf Karaçor katıldı. Toplantıda çeşitli konularda Genel Başkan Ayhan Çivi çalışanları aydınlatarak, soruları cevaplandırdı.

  Genel Başkan Çivi, Haksen’in kuruluş amacı, vizyonu ve çalışmaları hakkında yaptığı konuşmada;

  Sendikamızın değişmesi dahi teklif edilemeyecek ilkeleri vardır. Bunlar; Hiçbir siyasi partinin değil memurun arka bahçesi olmak, hak ve emeğin sendikası olmak, demokratik, şeffaf, samimi ve dürüst olmak, siyasetten ve ticaretten uzak olmak, egemenliğin kayıtsız şartsız üyede olması, sadece üyelerin hak ve çıkarlarını korumak, kime yapılırsa yapılsın haksızlığın karşısında olmak, herkes için adalet istemek, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı olmak şeklinde sayabiliriz.

  Bu ilkelerimiz bizim mücadelemizin değişmezleridir. Bizi farklı kılan karekterimizdir. Bu ilkelere inanmayan veya kabullenemeyen hiçbir kurumun ve şahsın aramızda yeri olamaz. Zaman zaman siyasi parti desteği olmadan sendikal mücadelenin yapılamayacağını, sendikanın büyüyemeyeceği şeklinde eleştiriler olmaktadır. Bu tür düşünceler kendisinin güç ve imkan sahibi olmasını isteyen, memurdan ziyade kendi geleceğini düşünen anlayışların ürünüdür. Sendikacılık başkalarının hakkını aramaktır. Bireysel olarak çözülemeyen, düşünülemeyen, cesaret edilemeyen konuların tek ses olarak kitlesel biçimde haykırmaktır. Kitlesel hak arama disiplinidir, dedi.

  Çivi, sendikal mücadelede sayısal gücün önemli bir etken olduğunu ancak hakların kararlı, ilkeli ve kitlesel mücadele ile elde edilebilceğini , söyledi. Bugün sendikal mücadelenin en önemli zaafının kitlesel çoğunlukların mücadeleden çekilmesi olduğunu, sendikal gücün üye sayılarıyla ifade edilen, tepkisiz kütlelere dönüştürüldüğünü belirtti.

  Toplantıda aşağıdaki konularda çalışanlara bilgi sunuldu;

  HAVACILIK TAZMİNATI: 4046 sayılı Yasa uyarınca diğer kamu kurumlarında Meteorolojiye atanan personele ayrıca Havacılık Tazminatı ödenmeyerek , fark tazminatına dahil edilmesi nedeniyle sendikamız tarafından 2005 yılında Danıştay’da açılan davada Danıştay 5.Dairesinin verdiği yetkisizlik kararı verilmiştir. Karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca lehimize bozularak dosyanın incelenmek üzere daireye gönderilmiş olup , yürütmeyi durdurma talebimizin incelenmesi için kurumdan savunma alındığı ve tetkik hakimince dosya incelenmektedir. Davanın sendikamız lehine sonuçlanması halinde, sadece sendika üyelerimize , üye oldukları tarihten itibaren geriye dönük ödeme yapılacaktır.

  ÜCRET ADALETSİZLİĞİ: Kamuda pek çok kamu kurumunda olduğu gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 4/B Sözleşmeli Personel, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve kadrolu personel olmak üzere farklı Statülerde personel çalıştırılması nedeniyle aynı işi yapan personel arasında ciddi anlamda ücret adaletsizliği oluşturulmuştur. Özellikle kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması tamamen keyfi olarak yürütülmektedir. Sendika olarak varlıkta eşitliğin sağlanması için gerekli hukuki çalışmalar yapılmaktadır. Ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması birinci gündem maddemizde yer almaktadır.

  BİR ÜST ÖĞRENİM GÖREN PERSONELİN DURUMU: Sözleşmeli personel olarak çalışırken mesleki anlamda YÖK tarafından bir üst öğrenim sayılan Yüksek öğrenimi bitiren personelin yeniden intibakının yapılarak , unvan ve sözleşme ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor.
  Kadrolu personelden bir üst öğrenim görenlerin atamalarının yapılabilmesi için kurumlarca yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olunması gerekiyor.

  40+40 VE ENFLASYON FARKI: 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmaya konulan denge tazminatının ve 2,32 oranında yapılan enflasyon farkı artışının Özelleştirme nedeniyle atanan sendika üyelerimize de ödenmesi için üyemiz adına açtığımız dava devam etmektedir.

  YEMEK YARDIMI: 657 sayılı Yasa uyarınca tüm kamu görevlilerine yapılması gereken yemek yardımı ; 25 yıl önce yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, 50 kişiden fazla personelin bulunduğu ve yemek servisi yapılan işyerlerine çalışan personele verilmektedir.
  Bu haksız uygulamanın kaldırılarak, sözleşmeli personel, 4/C personel dahil olmak üzere tüm kamu görevlilerine yemek yardımı yapılması için başlattığımız hukuki süreç devam etmektedir.

  İçerik Galerisi

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz

  ÇİVİ:Adaletsizlik Birinci Gündem Maddemiz