HAKSEN 5.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

KAMU ÇALIŞANLARI HAK SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAKSEN)

5.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konfederasyonumuzun 5.Olağan Genel Kurulu, 13 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00’da İlci Residence Oteli, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:135 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer,saat ve gündemle 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3- Divan Kurulu seçimi

4-Genel Başkanın konuşması

5-Protokol konuşmaları

6- Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7-Mali raporun okunması, müzakeresi ve ibrası

8- Denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

9- Tahmini bütçenin karara bağlanması

10- Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması

11- Tüzük değişikliği

12-Dilek ve temenniler

13-Zorunlu organların seçimi

14-Kapanış

RAPORLAR