TİHEK’e memurların sendika işlemlerine ilişkin başvurumuz

Konfederasyonumuz tarafından kamu görevlilerinin sendika işlemlerinin elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru yapılmıştır.

Başvuruda; kamu görevlilerinin ıslak imzalı matbu formlarla yaptıkları sendika üyeliği ve çekilme işlemlerinin uygulamada yarattığı sorunlara dikkat çekilerek, kamu görevlisi ile sendika arasındaki işlemlerin kamu idareleri aracılığıyla yürütülmesinin kamu otoritesinin müdahalesine neden olduğu vurgulandı.

Çalışanların , aynı Anayasal haklar çerçevesinde kullandığı sendikal haklara karşılık, işçilerin sendika işlemlerinin 12 yıldır elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden yapıldığı hatırlatılarak, eşitlik açısından kamu görevlilerinin de sendikal işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmesi için gerekli yasal değişikliğin yapılması talep edildi.