Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Konfederasyonumuzun olağanüstü genel kurulu 14 Mart 2020 tarihinde saat 12.00 de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe-Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Mart 2020 tarihinde yukarıda belirtilen gündem, yer ve saatte toplanacaktır.

GÜNDEM:

1- Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan kurulunun seçimi
4-Tüzük değişikliği
5-Dilek ve temenniler
6-Kapanış