Merkez-Taşra Uzman ayrımı için AYM’ye başvurumuz

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, : 6745 sayılı Yasa’yla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan merkez ve taşra uzmanları arasında mali haklara ilişkin ayrıcılığa neden olan düzenleme nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Büro Hak-Sen Genel Başkan Yardımcıları Özgür Tuncer, Köksal Kızılcı ve sendika temsilcimiz Pınar Seyitoğlu ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yapılan başvuruda;

6745 sayılı Türkiye Yatırımlarının Proje Bazında Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesiyle 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 8. sırasının değiştirilen (b) bendinde yer alan “…(ğ) bendinde…” ve “…merkez teşkilatına…” ibarelerinin iptaline ilişkin olarak görülmekte olan davada sözlü açıklamalarda bulunmak üzere çağrılma istemini içerir, dilekçeyi mahkemeye sundu.