TÜİK İÇİN BAKANLAR KURULU KARARI

  0
  13433

  4 Şubat 2010 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Özelleştirme nedeniyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre nakledilen personelin çalışma şartlarında iyileştirme yapılmıştı.
  Ancak, bu düzenlemede Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görev yapan geçici memurlar kapsam dışında tutulmuştu. Sendika hukuk müşavirliğimiz 4 Şubat 2010 tarihinde TÜİK Başkanlığına başvuru yaparak diğer 4/C personele verilen tüm hakların TÜİK’te çalışan personele de uygulanmasını istemişti.
  Bu konuyu yakın takibimiz sonucunda TÜİK’te çalışan 4/C personelin çalışma şartlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu karar Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra
  1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
  Yeni karar TÜİK Başkanlığına da iletilmiştir.