Mübaşirlerin mağduriyetinin giderilmesi için başvuru

0
351

Mübaşir kadrosunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasına rağmen 2019 yılında Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin cetvelde Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer  verilmesi nedeniyle Mübaşirlerin mağduriyetinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.

Başvuruda;

“22 Mart 2019 tarihinde 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/4/206 tarihli 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulamaya devam edilmesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Şubat 2019 tarihinde 30678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı (I) bendi kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Diğer yandan Mübaşir kadrosuna,  17/4/2006 tarihli 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki (I) sayılı Cetvelin (E) Yardımcı Hizmetler Bölümünde yer verilmiştir.

Bu nedenle, Mübaşir kadrosunda görev yapan personellerin mağduriyetinin giderilmesi için 17/4/2006 tarihli 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki Cetvelin (I)  sayılı  (A) Genel İdare Hizmetler Bölümünde yer verilmesini saygılarımızla arz ederiz.”

denilmiştir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURBAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURU