Meteoroloji Genel Müdürü sayın Volkan Mutlu Coşkun’u ziyaret

0
218

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, beraberindeki heyetle Meteoroloji Genel Müdürü sayın Volkan Mutlu Coşkun’u ziyaret etti.

Ziyarete, Haksen Basın Koordinatörü Yusuf Karaçor, Büro Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Köksal Kızılcı, işyeri temsilcilerimiz Adnan Özkan ve Mustafa Kıvanç katıldılar.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek , ülkemizdeki pek çok sektörü yakından ilgilendiren meteorolojik verilerin üretilmesini ve hizmetlerin yürütülmesini sağladıklarını, söyledi.

Çivi, özelikle havacılık taMeteoroloji Genel Müdürlüğünün hava alanlarında verdiği hizmetlere karşılık Eurocontrol’den 2018 yılında 115 milyon TL’nin döner sermayeye aktarıldığını, ancak bu miktarın sadece 6 milyon TL’sinin personele havacılık tazminatı olarak ödendiğini, bunun gelen paranın sadece yüzde 5’ine karşılık geldiğini,genel bütçeden yapılması gereken 34 milyon TL’nin ek ödeme olarak toplu sözleşme gereğince bu paradan ödendiğini belirtmiştir.

Ek ödemelerin genel bütçeden yapılarak , bu miktarın Havacılık Tazminatı olarak tüm personele eşit bir şekilde ödeme yapılmasını, talep etmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürü sayın Volkan Mutlu Coşkun’da; meteorolojik hizmetlerin artırılması ve daha nitelikli hizmetler verilmesi için çaba gösterdiklerini, personelin mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi için ilgili makamlarla görüştüklerini , ifade etmiştir.

Çivi özetle aşağıdaki hususları içeren raporu sunmuştur.

-Havacılık Tazminatı

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği

-Arazi tazminatı

-Koruyucu giyim ve gıda yardımı

-Sesli yanıt sistemi

-Fazla mesailer

-Koruma ve güvenlik personeli

-Engelli personel

-Nöbet sistemi

-Yıllık izinler

-İş ve meslek hastalıkları

-Yemekhane hizmetleri

-Misafirhane ve sosyal tesisler

-Çalışma ortamları

-Mesai takip sistem

-Nakil ve tayinler

SUNULAN RAPORU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL MÜDÜRE SUNULAN RAPOR