Andımızla ilgili yargı kararına karşı tepkiler ideolojik temellidir

0
978

2013 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile ilköğretim kurumlarında okutulan “Öğrenci Andının” yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmasının ardından Danıştay kararına karşı özellikle Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen yönetiminden sert eleştiriler yöneltilerek, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından bu karar karşı 81 ilde basın açıklamaları yapılacağı ifade, edilmiştir.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Andımızla ilgili Danıştay kararına karşı gösterilen tepkinin ideolojik temelli olduğunu, söyledi.

Çivi, yargı kararlarının kurum veya kişilerin beklentileri doğrultusunda verilmediğinin altını çizerek, eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak öncelikle yargı kararlarını kabul etmemiz gerekir, dedi.

Öğrenci Andının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin idari bir işlem olduğunu hatırlatan Çivi, bu işleme karşı yargı yoluna gidilmesinin de Anayasal bir hak olduğunu, söyledi.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Andımızın kaldırılmasına ilişkin işleme dava açıldığı dönemde bu eleştirilerin yapılmayarak, Danıştay’ın konuyu esastan inceledikten sonra iptal kararına karşı bu denli tepkilerin ortaya konulması bize göre tamamen ideolojik temele dayanmaktadır. Tepkilerin diğer bir nedeni de Danıştay’ın kendi beklentileri doğrultusunda karar vereceğini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır, dedi.

Karara karşı tepki gösteren kesimlerin başında Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen’in geldiğini ifade eden Çivi, kararı, eski Türkiye’nin hortlatılması, antidemokratik, evrensel hukuka aykırı gibi ifadelerle eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın dilinin altındaki baklayı bir türlü çıkaramadığını, açıklamaların, bir memur sendikası genel başkanı olmasının ötesinde, taşıdığı ideolojik kodların da dışa vurumudur, dedi.

Öğrenci Andımızda yer alan ifadelerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak değerlerini taşıdığını, Anayasamızdaki tanımlamaların aynen korunduğunu hatırlatan Çivi, Andımızın söylenmesinden rahatsız olanlar varsa olmaya devam edebilirler, biz Danıştay kararının yasal süresi içinde uygulanarak, “Öğrenci Andının” daha gür bir sesle tüm İlköğretim okullarında seslendirilmesini istiyoruz, dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz