Gelir İdaresi’nden başvurumuza cevap

  0
  13970

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca ,28 Temmuz 2008 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına yaptığımız başvuru ile 2007 yılı Gelir Uzmanlığı sınavının cevap anahtarı, sınav sonuçlarının puan sıralı listesi , puan saydıran kişi sayısı ve puan saydırnlardan kaç kişinin atamasının yapıldığı sorulmuştur.

  Gelir İdaresi Başkanlığınca 21 Kasım 2008 tarihinde gönderilen yazı ile talebimiz reddedilmiştir.

  Sendikamızın Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığı itiraz kabul edilerek, talep edilen bilgilerin tamamının sendikamıza verilmesine karar verilmiştir.

  Söz konusu karar gereğince Gelir İdaresi Başkanlığının 18 Şubat 2009 tarihli yazısı ekinde talep ettiğimiz bilgiler gönderilmiştir.

  Yaklaşık 10.000 çalışanı ilgilendiren söz konusu bilgiler sendikamızın kararlı ve ısrarlı takibi sonucu elde edilmiştir.

  HAKSEN, haklının sesi olmaya devam edecektir.

  Ayrıca sınavsız VHKİ talep dilekçesi yayınlanmıştır.